VIKTIG INFORMATION!

VIKTIG INFORMATION !
Om du måste avbryta din kurs p.g.a. sjukdom eller skada, kontakta SuzanAyvaz BellyDance & TurkishTravels snarast.
Läkarintyg skall vara SuzanAyvaz BellyDance & TurkishTravels tillhanda inom 1 vecka från att du meddelat att du avbryter kursen.
Återbetalning sker för de gånger som återstår av kursen från och med att du meddelat SuzanAyvaz BellyDance & TurkishTravels.
En administrationsavgift på 150:- tillkommer vid återbetalning.
Vid försenad inbetalning tillkommer en förseningsavgift på 200:-
Vid utebliven inbetalning går ärendet vidare till inkasso.
Obs! Inga åskådare accepteras vid lektionerna, med hänsyn för deltagarna!
Vid en inställd lektion (Om läraren är sjuk) och inte kan få en annan danslärare att hoppa in, förlängs kursen så att man tar igen det kurstillfället som varit inställd.
SuzanAyvaz BellyDance & TurkishTravels förbehåller sig rätten till ev. ändringar i kursschemat.